Startsiden Spa Bussturer Grupper Kontakt
Aure Reiseservice AS Reisegaranti fondet Aure Reiseservice AS

Reisevilkår

Den reisende er forpliktet til å sette seg inn i ”Alminnelige vilkår for pakkereiser”.

 
ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

Reisevilkårene er basert på
- Lov om pakkereiser av 25.08.95
- Reviderte alminnelige vilkår for pakkereiser med virkning fra 01.01.2008.
- Forskrifter til loven gitt av Barne- og Familiedept.
- Det tas forbehold om endringer i vilkårene som måtte bli gjeldende i forbindelse med nye bestemmelser fastsatt i EU-direktivet for pakkereiser.

 
SPESIELT FOR LANGTIDSREISER
Helsetilstand
Det eneste kravet vi setter til våre reisendes helse er at man kan bære/trille egen bagasje, stelle seg selv i leiligheten og gjøre sine innkjøp, samt at man ikke utsetter seg selv eller andre for fare eller ulemper.

 
Andre forhold i utlandet

Forholdene i utlandet er ulike våre hjemlige på mange områder. Kultur, levemåte og vaner er annerledes og dette må man ta i betraktning når man bestiller en reise til sydlige land, samtidig er ulikhetene en spennende del av reisen og ofte selve årsaken til at reisen foretas. Intet sted på jord er uten negative trekk som kan oppfattes ubehagelig eller farlig, vi går ut fra at den reisende har generelle kunnskaper om forholdene i landet som via media er allment kjent. Har du spørsmål er det bare å ta en telefon!   

 
Bestilling og betaling

Reisene kan kun bestilles hos Aure Reiseservice as, heretter benevnt AR. Bekreftelse på bestillingen sendes fra AR når muntlig eller skriftlig bestilling er mottatt.
Les bekreftelsen nøye med en gang den er mottatt, vedlagt er også giro for depositum NOK 1.000,- + flybillettens kostnad og 7 netters depositum til hotellet. Er det uoverensstemmelser mellom det bestilte og bekreftelsen så ta kontakt omgående.

Det er 1 person per leilighet (A-personen på bestillingsskjemaet) som er den hovedperson AR inngår avtalen med og som er ansvarlig for betaling. Kun denne person kan foreta endringer/ avbestilling og vil bli tilsendt ev. refusjon.
Faktura for restbeløpet (reisens totale pris fratrukket innbetalt beløp) sendes fra oss ca. 2 mnd. før avreise, denne må være registrert betalt hos oss senest 45 dager før avreise. For sen betaling medfører automatisk avbestilling. Reisen kan ikke betales med kredittkort eller debetkort direkte hos AR. Ta kontakt med kortutsteder for framgangsmåte når du må betale med kort.

 
Forsikringer
Alle våre langtidsreisende må ha reiseforsikring som dekker hele reisens varighet.
De fleste har nå helårs reiseforsikring og disse dekker  reiser med varighet fra 5 til 13 uker, avhengig av selskap. Man kontakter da sitt forsikringsselskap og utvider reiseforsikringen slik at den dekker hele oppholdet. Helårsforsikringene dekker normalt også for kostnader ved avbestilling p.g.a. sykdom, vær oppmerksom på at det er en øvre beløpsgrense og at den normalt ikke dekker for kroniske sykdommer. Har man ingen helårsforsikring lønner det seg normalt å kontakte forsikringsselskapet man ellers benytter for et tilbud.
Hvis reisens totale pris er høyere enn det avbestillingsforsikringen dekker, kan man tegne avbestillingsbeskyttelse for det overskytende beløpet hos sitt forsikringsselskap.

 
Sykdom – Helsetrygdekort
Helsetrygdekort bestilles på NAV regionkontor og gir rett til lege- og sykehusbehandling på lik linje med landets egne borgere. Denne dekker også behandling for kroniske sykdommer, hvilket ikke dekkes av reiseforsikringer.
Helsetrygdekortet erstatter ikke reiseforsikringen!

 
Spesielle ønskemål
Det er hotellene selv som fordeler leilighetene rett før gjestenes ankomst, slik at det ikke er mulig å bekrefte noen ønsker om spesiell leilighet eller beliggenhet ang. etasje, solforhold, ved-siden-av annen bestilling etc.  Delvis unntak for Balito Beach.

 
Funksjonshemmede
Hvis du har en funksjonshemming så gjør oss oppmerksom på ditt handikap, vi vil da forsøke å finne frem til gunstigste boalternativ og flyrute. Hotellene / leilighetsanleggene er ikke bygd med henblikk på funksjonshemmede, det kan være høye fortauskanter, trappetrinn, smale dører, for grunn heis for rullestol, upraktisk bad e.l.
Elektriske eller ikke sammenleggbare rullestoler fraktes mellom flyplassen og bostedet for kundens egen regning. Denne spesialtransporten må bestilles og betales samtidig med reisen. Flyselskapene har av sikkerhetsmessige grunner bare adgang til å medta et begrenset antall passasjerer med handikap per fly, og antall rullestoler er begrenset p.g.a. bagasjekapasiteten. Tidligst mulig bestilling er derfor å anbefale! Batteritype og –vekt samt bredde, lengde og høyde sammenslått må oppgis ved bestilling.
Våre representanter har ikke kapasitet til å yte spesiell assistanse som bæring av bagasje e.l., man må i utgangspunktet ha med ledsager eller være selvhjulpen.
Bevegelseshemmede kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke få tildelt plass ved nødutgang om bord i flyene.
Kostnader til hjelpemidler og andre ekstrakostnader på reisemålet p.g.a. funksjonshemmingen betales av den reisende selv.

 
Pass og visum
Den reisende er selv ansvarlig for gyldig pass og ev. visum og kostnader med dette. For norske statsborgere kreves kun pass, reisende som ikke er statsborgere i Schengen-området må selv kontakte Spanias ambassade for regler ang. innreise, opphold og søknadsskjemaer.
Selv om Norge nå er med i Schengen-området, må norske statsborgere fortsatt medbringe passet, da dette er vår eneste godkjente legitimasjon i utlandet.

Vaksinasjoner / medisiner
Din lege eller helsestasjon gir opplysninger om hvilke vaksinasjoner som eventuelt kreves/anbefales. Der får du også nødvendige dokumenter for å medbringe resept-belagte medisiner til utlandet.

 
Bagasje

Flyselskapenes vanlige regler gjelder; alt per person en vei: 
SAS: 20 kg. innsjekket er fritt, overvekt betales med ca. NOK 80 per kilo. 1 kolli på maks. 8 kg. og mål 55x40x23 cm. kan medbringes i kabinen.
Sterling: 1 kolli 20 kg. innsjekket koster NOK 27, 2 kolli maks. 40 kg. koster NOK 54. I kabinen kan medbringes 1 kolli på maks. 10 kg. og mål 55x45x25 cm.  Disse prisene gjelder når bagasjeplass bestilles samtidig med billetten, prisene blir det dobbelte på flyplassen.

 
Ruteflybilletter

Disse billettene er underlagt nasjonal og internasjonal luftfartslovgivning som prioriteres foran ”Pakkereiseloven”.
Billetter inkludert i pakkeprisene er med SAS eller Norwegian.  Flyselskapene krever betaling når reservasjonen foretas, disse må derfor være betalt når vi foretar reservasjonen. Man kan endre reisedato mot et gebyr + ev. prisforskjell mellom gammel og ny pris, men de gir ingen refusjon ved avbestilling (unntak for de dyreste billettklassene).

 
Programendring
Eventuelle endringer i reisen vil bli meddelt skriftlig eller per telefon, det er derfor viktig at du melder adresse-/telefonendring hvis dette forandres fra bestilling til avreise.
Dersom det forekommer motstridende opplysninger mellom program og prisliste er det sist utgitte prisliste som gjelder.

 
Penger
Overføring av penger hjemmefra tar 3-5 dager. Man kan benytte VISA eller annet kort til kontant-uttak i bank eller minibank. Undersøk med banken eller kortselskapet om gebyrer og valutapåslag. I Spania benyttes Euro.

 
Leiligheten
Leilighetenes beliggenhet i bygningen medfører at enkelte ligger bedre til når det gjelder utsikt, solforhold, støy m.m. enn andre, det gir ikke grunnlag for prisavslag dersom man får tildelt en leilighet med mindre attraktiv beliggenhet. Det er heller ikke refusjonsgrunn om andre blir tildelt leilighet med høyere standard og/eller bedre beliggenhet/utstyr til samme eller lavere pris. Det  pågår ofte byggearbeider på reisemålene, og slike arbeider kan være ukjent da programmet ble skrevet, det kan også forekomme støy fra oppussing i anlegget man bor. Blir vi kjent med at slik virksomhet skal foregå i eller i umiddelbar nærhet av våre bosteder vil vi informere alle gjester som kan bli berørt.
Kjøkken i ferieleiligheter består normalt av en liten avdeling i oppholdsrommet. Benk- og skapplass er begrenset, til matlaging er det normalt 2 kokeplater (elektrisk eller gass), kjøleskap (ofte uten dør til liten kjøleboks) i benkeplate, ikke stekeovn. Bestikk og dekketøy er meget enkelt og i det antall sengeplasser leiligheten tillater. Normalt er det en type all-round glass og en kombinert liten brød/forskjær-kniv,  2-3 kasseroller samt en stekepanne av meget varierende størrelse og kvalitet.
Vi anbefaler våre gjester å medta en god forskjærkniv, bokseåpner, ostehøvel, potetskreller og stekepanne, men man kan selvfølgelig kjøpe dette billig på reisemålet.  Forbruksartikler som vaskemiddel, såpe, oppvaskbørste etc. inngår ikke i prisen.

Fotografiene i programmet viser eksempler på leilighetene, leilighetenes størrelse, utstyr og innredning kan variere innen det enkelte anlegg.

 
Vann og varme
På grunn av lite nedbør er vann ofte en mangelvare i sydlige land, dette kan i perioder medføre restriksjoner visse tider av døgnet.
Elektrisitet er betydelig dyrere enn i Norge, derfor er ofte varmtvannet delvis sol-/solcelleoppvarmet i tanker på taket. Mengden av varmtvann blir noe avhengig av været, og man kan ikke forvente ubegrenset mengde eller at det er varmtvann hele dagen, særlig kan det bli lite på morgenen og sen ettermiddag når de fleste dusjer. Hotellene kan også bli pålagt å spare på elektrisiteten, det er varmtvannet man da begrenser. Tekniske feil kan også medføre svikt i vann-/strømtilførsel eller oppvarmingen i kortere perioder.

 
Besøk hjemmefra

I utgangspunktet har man betalt for det antall personer leiligheten er bestilt for, men noen bosteder aksepterer besøk av familie eller venner i ordinær seng inntil 2 uker uten ekstra kostnad. Alltid tillegg ved bruk av ekstraseng(er). Ta kontakt med oss for priser/regler og rimeligste flypriser for besøkende.

 
Avtalens omfang
Alle prisene i prislister og program er per person.
Prislisten gjelder fram til ny utgis og prisene inkluderer:
Rutefly fra Oslo til Las Palmas i rimeligste bookingklasse tur/retur, alle skatter/avgifter,  transport mellom flyplass og feriebosted ved ankomst til og hjemreise fra reisemålet, innkvartering iflg. program. Tilgang til vårt servicepersonell og våre aktiviteter. Ingen måltider.

 
Forsinkelser

Stor trafikk i luften er den vanligste årsak til flyforsinkelser i Europa, og dette må vi dessverre leve videre med i mange år til. Værforhold eller teknisk kontroll medfører også forsinkelser, vær klar over at ditt forsikringsselskap i noen tilfelle kan gi erstatning og/eller dekke ev.
ekstrautgifter. Skyldes forsinkelsen været / streik er det ingen som dekker ekstrakostnadene for den reisende, man blir ombooket til bestemmelsesstedet på første mulige fly.

 
Transfer
er inkludert, vi benytter oss av taxi, personbil, minibuss eller buss mellom flyplass og bostedene på reisemålet. Det kan bli noe ventetid på flyplassen hvis vi har gjester som kommer med litt senere ankommende fly. Det samme gjelder ved hjemreiser om morgenen der det er ca. 1 time mellom flyavgangene. 

 
Avbestilling

Depositum refunderes ikke. Flybillettens kostnad er tapt 2 timer etter bestilling for Sterling og Norwegian, 24 timer etter bestilling hos SAS (flyselskapenes egne regler), depositum til hotellene refunderes ikke senere enn 3 dager etter bestilling.  Ved avbestilling mellom 45 dager og 17 dager før avreise beregnes avbestillingsgebyret til 50% av reisens pris fratrukket flyprisen. Ved avbestilling de siste 16 dagene før avreise eller den reisende ikke møter ved avgang eller mangler nødvendige papirer, kan 100% av reisens pris belastes den reisende. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere deler leilighet, har arrangøren rett til å ta ut tillegg for resterende personer i henhold til gjeldende prisliste.
Avbestilling med godkjent legeattest: Reisende med avbestillingsforsikring inkludert i helårsforsikringen sender legeattest  vedlagt kopi av betalte fakturaer fra AR til sitt forsikringsselskap for refusjon.
Legeattest skal være på godkjent skjema. Man får ikke dobbel refusjon ved å ha avbestillingsforsikring hos flere da forsikringsselskapene koordinerer disse.

 
Avbestillingsforsikring

Denne kan tegnes hos oss, premien er 7% av pakkeprisen, må bestilles samtidig med reisen. For de fleste vil dette være unødvendig, det vil som regel være lønnsomt å tegne helårsforsikring med avbestillingsdel hos sitt eget forsikringsselskap.

 
Tvistebehandling

Kjøperen aksepterer Nordmøre Herredsrett som verneting. Søksmål mot arrangør eller byrå skal reguleres etter norsk rett.